Skip to content

11 Cole Haan Stores
In China

Cole Haan Store Front

Cole Haan
Beijing
North Third Ring Road No.38 Beijing Shuangan Department Store Beijing, Beijing
1731098156317310981563
Cole Haan
Beijing
Janguo Road 2F, SKP Beijing Department Store Beijing, Beijing
1731098291217310982912

Cole Haan
Nanjing Sasseur Art Plaza
No. 18 Mo Zhou Road 1F Nanjing, Jiangsu 211100
(258) 610-1057(258) 610-1057
10:00 AM - 9:30 PM
10:00 AM - 9:30 PM
10:00 AM - 9:30 PM
10:00 AM - 9:30 PM
10:00 AM - 9:30 PM
10:00 AM - 9:30 PM
10:00 AM - 9:30 PM

Cole Haan
Xian
261 North Chang An Road L2, B2024-11, Xian SKP Xian, Shaanxi
(298) 573-5888(298) 573-5888

Cole Haan
Shanghai
Zhangyang Road 501 2F, Pudong Yaohan Department Store Shanghai, Shanghai
(212) 055-9488(212) 055-9488
Cole Haan
Suzhou
Suzhou Industrial Zone L1 (B) 01-12, Suzhou Center Plaza 3 Suzhou, Jiangsu
5126988888851269888888
Cole Haan
Shanghai SOGO
1618 Nanjing West Road D109-2, Ground Floor, Shanghai Jiuguang (SOGO) Dept. Store Shanghai, 上海市 200000
(215) 292-1289(215) 292-1289
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
Cole Haan
Shanghai
No. 88 Shen Di East Road Unit#N1.2 Shanghai, 上海市 200040
(213) 176-1887(213) 176-1887
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
Cole Haan
Shanghai
No.8, Songhu Road L2, Bailian YouYiCheng Shopping Mall Shanghai, Shanghai
(215) 552-9900(215) 552-9900

Cole Haan
Chengdu
No. 6 Dakejia Lane Block B, Lido Plaza Chengdu, Sichuan 610000
(288) 082-1111(288) 082-1111
Cole Haan
Chongqing
Xibu Outlet, Jichang Road, Jiangbei District Unit B110-111 Chongqing, 重庆市 401122
1572304521515723045215
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM

All Cole Haan outlet Stores
In China

Cole Haan Store Front

Cole Haan
Nanjing Sasseur Art Plaza
No. 18 Mo Zhou Road 1F Nanjing, Jiangsu 211100
(258) 610-1057(258) 610-1057
10:00 AM - 9:30 PM
10:00 AM - 9:30 PM
10:00 AM - 9:30 PM
10:00 AM - 9:30 PM
10:00 AM - 9:30 PM
10:00 AM - 9:30 PM
10:00 AM - 9:30 PM

All Cole Haan retail Stores
In China

Cole Haan Store Front

Cole Haan
Beijing
North Third Ring Road No.38 Beijing Shuangan Department Store Beijing, Beijing
1731098156317310981563
Cole Haan
Beijing
Janguo Road 2F, SKP Beijing Department Store Beijing, Beijing
1731098291217310982912

Cole Haan
Xian
261 North Chang An Road L2, B2024-11, Xian SKP Xian, Shaanxi
(298) 573-5888(298) 573-5888

Cole Haan
Shanghai
Zhangyang Road 501 2F, Pudong Yaohan Department Store Shanghai, Shanghai
(212) 055-9488(212) 055-9488
Cole Haan
Suzhou
Suzhou Industrial Zone L1 (B) 01-12, Suzhou Center Plaza 3 Suzhou, Jiangsu
5126988888851269888888
Cole Haan
Shanghai SOGO
1618 Nanjing West Road D109-2, Ground Floor, Shanghai Jiuguang (SOGO) Dept. Store Shanghai, 上海市 200000
(215) 292-1289(215) 292-1289
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
Cole Haan
Shanghai
No. 88 Shen Di East Road Unit#N1.2 Shanghai, 上海市 200040
(213) 176-1887(213) 176-1887
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
Cole Haan
Shanghai
No.8, Songhu Road L2, Bailian YouYiCheng Shopping Mall Shanghai, Shanghai
(215) 552-9900(215) 552-9900

Cole Haan
Chengdu
No. 6 Dakejia Lane Block B, Lido Plaza Chengdu, Sichuan 610000
(288) 082-1111(288) 082-1111
Cole Haan
Chongqing
Xibu Outlet, Jichang Road, Jiangbei District Unit B110-111 Chongqing, 重庆市 401122
1572304521515723045215
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM