Skip to content

13 Cole Haan Stores
In China

Cole Haan Store Front

Cole Haan
Harbin
1F Harbin Hongbo Shopping Mall, No. 301 Hongqi Road Nangang District, Heilongjiang Province Harbin, 150000
4518227325845182273258
9:30 AM - 9:00 PM
9:30 AM - 9:00 PM
9:30 AM - 9:00 PM
9:30 AM - 9:00 PM
9:30 AM - 9:00 PM
9:30 AM - 9:00 PM
9:30 AM - 9:00 PM
Cole Haan
Shanghai SOGO
1618 Nanjing West Road D109-2, Ground Floor, Shanghai Jiuguang (SOGO) Dept. Store Shanghai, 200000
(215) 292-1289(215) 292-1289
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
Cole Haan
Chongqing
Xibu Outlet, Jichang Road, Jiangbei District Unit B110-111 Chongqing, 401122
1572304521515723045215
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
Cole Haan
Shanghai
No. 88 Shen Di East Road Unit#N1.2 Shanghai, 200040
(213) 176-1887(213) 176-1887
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM

Cole Haan
Tianjin Florentia Village
North of Qianjin Road Tianjin, China 301799
(225) 969-8000(225) 969-8000
10:00 AM - 9:00 PM
10:00 AM - 9:00 PM
10:00 AM - 9:00 PM
10:00 AM - 9:00 PM
10:00 AM - 9:00 PM
10:00 AM - 9:00 PM
10:00 AM - 9:00 PM

Cole Haan
Haitang Bay International Mall
No 118 Haitang North Road F214 Haitang Bay International Mall Sanya, Hainan 572013
(400) 699-6956(400) 699-6956
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM

Cole Haan
Beijing
No. 87 Janguo Road 4th F. Shin Kong Place Shopping Mal Beijing, Hebei 100000
1342632360213426323602
Cole Haan
Beijing
No. 176 North Xidan Ave Beijing, Hebei 100032
(106) 608-0080(106) 608-0080

Cole Haan
Nanjing
No.89 Hanzhong Road 1st Floor Building B Nanjing, Jiangsu 210029
(255) 771-7621(255) 771-7621
Cole Haan
Nanjing Sasseur Art Plaza
No. 18 Mo Zhou Road 1F Nanjing, Jiangsu 211100
(258) 615-9966(258) 615-9966
10:00 AM - 9:30 PM
10:00 AM - 9:30 PM
10:00 AM - 9:30 PM
10:00 AM - 9:30 PM
10:00 AM - 9:30 PM
10:00 AM - 9:30 PM
10:00 AM - 9:30 PM

Cole Haan
Shenyang Zhongxing Xinyicheng
No.268 Zhongjie Road Shenyang, Liaoning 110011
(242) 489-3921(242) 489-3921
9:30 AM - 9:30 PM
9:30 AM - 9:30 PM
9:30 AM - 9:30 PM
9:30 AM - 9:30 PM
9:30 AM - 9:30 PM
9:30 AM - 10:00 PM
9:30 AM - 10:00 PM
Cole Haan
Shenyang Zhongxing
No.86 North Taiyuan Street Shenyang, Liaoning 110001
(243) 131-5118(243) 131-5118
9:30 AM - 9:00 PM
9:30 AM - 9:00 PM
9:30 AM - 9:00 PM
9:30 AM - 9:00 PM
9:30 AM - 9:30 PM
9:30 AM - 9:30 PM
9:30 AM - 9:00 PM

Cole Haan
Chengdu
No. 6 Dakejia Lane Block B, Lido Plaza Chengdu, Sichuan 610000
(288) 082-1111(288) 082-1111

All Cole Haan outlet Stores
In China

Cole Haan Store Front

Cole Haan
Nanjing Sasseur Art Plaza
No. 18 Mo Zhou Road 1F Nanjing, Jiangsu 211100
(258) 615-9966(258) 615-9966
10:00 AM - 9:30 PM
10:00 AM - 9:30 PM
10:00 AM - 9:30 PM
10:00 AM - 9:30 PM
10:00 AM - 9:30 PM
10:00 AM - 9:30 PM
10:00 AM - 9:30 PM

All Cole Haan retail Stores
In China

Cole Haan Store Front

Cole Haan
Harbin
1F Harbin Hongbo Shopping Mall, No. 301 Hongqi Road Nangang District, Heilongjiang Province Harbin, 150000
4518227325845182273258
9:30 AM - 9:00 PM
9:30 AM - 9:00 PM
9:30 AM - 9:00 PM
9:30 AM - 9:00 PM
9:30 AM - 9:00 PM
9:30 AM - 9:00 PM
9:30 AM - 9:00 PM
Cole Haan
Shanghai SOGO
1618 Nanjing West Road D109-2, Ground Floor, Shanghai Jiuguang (SOGO) Dept. Store Shanghai, 200000
(215) 292-1289(215) 292-1289
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
Cole Haan
Chongqing
Xibu Outlet, Jichang Road, Jiangbei District Unit B110-111 Chongqing, 401122
1572304521515723045215
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
Cole Haan
Shanghai
No. 88 Shen Di East Road Unit#N1.2 Shanghai, 200040
(213) 176-1887(213) 176-1887
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM

Cole Haan
Tianjin Florentia Village
North of Qianjin Road Tianjin, China 301799
(225) 969-8000(225) 969-8000
10:00 AM - 9:00 PM
10:00 AM - 9:00 PM
10:00 AM - 9:00 PM
10:00 AM - 9:00 PM
10:00 AM - 9:00 PM
10:00 AM - 9:00 PM
10:00 AM - 9:00 PM

Cole Haan
Haitang Bay International Mall
No 118 Haitang North Road F214 Haitang Bay International Mall Sanya, Hainan 572013
(400) 699-6956(400) 699-6956
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM
10:00 AM - 10:00 PM

Cole Haan
Beijing
No. 87 Janguo Road 4th F. Shin Kong Place Shopping Mal Beijing, Hebei 100000
1342632360213426323602
Cole Haan
Beijing
No. 176 North Xidan Ave Beijing, Hebei 100032
(106) 608-0080(106) 608-0080

Cole Haan
Nanjing
No.89 Hanzhong Road 1st Floor Building B Nanjing, Jiangsu 210029
(255) 771-7621(255) 771-7621

Cole Haan
Shenyang Zhongxing Xinyicheng
No.268 Zhongjie Road Shenyang, Liaoning 110011
(242) 489-3921(242) 489-3921
9:30 AM - 9:30 PM
9:30 AM - 9:30 PM
9:30 AM - 9:30 PM
9:30 AM - 9:30 PM
9:30 AM - 9:30 PM
9:30 AM - 10:00 PM
9:30 AM - 10:00 PM
Cole Haan
Shenyang Zhongxing
No.86 North Taiyuan Street Shenyang, Liaoning 110001
(243) 131-5118(243) 131-5118
9:30 AM - 9:00 PM
9:30 AM - 9:00 PM
9:30 AM - 9:00 PM
9:30 AM - 9:00 PM
9:30 AM - 9:30 PM
9:30 AM - 9:30 PM
9:30 AM - 9:00 PM

Cole Haan
Chengdu
No. 6 Dakejia Lane Block B, Lido Plaza Chengdu, Sichuan 610000
(288) 082-1111(288) 082-1111